کلیدواژه‌ها = شاخص بنیه گیاهچه
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد (Sesamum indicum) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 165-176

مریم جانعلی زاده قزوینی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ مرتضی گلدانی؛ حسن فیضی


2. تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی و شاخص های جوانه زنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 109-118

ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی؛ علی مرادی


3. تأثیر کشت تأخیری گیاه مادری بر بنیه بذر برخی ارقام بهاره کلزا (.L napus Brassica (با آزمون جوانه زنی استاندارد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 147-160

سمانه متقی؛ سید مجید نجفی نوری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ آیدین حمیدی؛ فرشاد قوشچی


4. اثر دما و اندازه بذر بر برخی ویژگیهای جوانهزنی و بنیه گیاهچه توت روباه(sanguisorba Poterium (

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 129-138

علی طویلی؛ حسین شکیب؛ سلمان زارع؛ رضا یاری