کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی برخی خصوصیات کیفی بذرهای پوشش دار با پلیمر سنتز شده داخلی و خارجی چغندرقند، ذرت و یونجه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-58

داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی هولاسو؛ مهدی صادقی شعاع


3. بررسی تنوع جوانه‎زنی بذر ارقام و ژنوتیپ‎های چغندرقند تحت تنش گرمائی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-149

نیلوفر یزدانی؛ رحیم محمدیان؛ اسلام مجیدی هروان؛ محسن آقائی زاده کماکلی


5. مطالعه تأثیر انواع پلیمر در بذر پوشش دار چغندر قند بر خصوصیت جوانه زنی واستقرار بوته

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-117

مهناز چنگیزیان؛ قاسم توحیدلو؛ پیمان فروزش