نویسنده = صالحی شانجانی، پروین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای مختلف شمشاد خزری برای حفاظت ex situ در بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ لیلا رسول زاده؛ محمود امیرخانی