نویسنده = کافی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 243-256

محمد حسین شریعتمدازی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


2. ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده ‏های بذر کلزا (Brassica napuse L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-132

عبدالجلیل یانق؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد کافی


3. تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-55

منصوره احمدی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ محمد کافی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید ملکزاده شفارودی