نویسنده = توکل افشاری، رضا
تعداد مقالات: 9
2. تاثیر هورمون‌های گیاهی بر بهبود بذر زوال‌یافته طبیعی و مصنوعی گندم (Triticum aestivum ) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-100

راضیه سادات جهانمیر؛ رضا توکل افشاری؛ کاظم پوستینی


3. توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نمو

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 211-227

ایمان نعمتی؛ محمد صدقی؛ قاسم حسینی سالکده؛ رضا توکل افشاری؛ محمدرضا نقوی


5. مدل سازی حیات بذر اسفرزه (plantago ovata) تحت شرایط مختلف انبارداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-104

رضا توکل افشاری؛ لیلا تبریزی؛ شیوا باروتی؛ عباس هاشمی


8. ارزیابی جوانه‌زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-136

شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ عباس هاشمی


9. بررسی ویژگی‌های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum )

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-239

وحید امیری منفرد؛ عباس هاشمی؛ آرش مامدی؛ رضا توکل افشاری