نویسنده = رحیمی، درخشان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نانولوله‌های کربنی بر تحمل به خشکی توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C.A.Mey) در مرحله جوانه‌زنی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-28

داود کرتولی نژاد؛ درخشان رحیمی؛ کاظم نورمحمدی؛ رضا نقدی