نویسنده = فرهادی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر تغذیه گیاه والد و بنیه بذر و برخی صفات مرتبط دورگ سینگل کراس704 درکرمانشاه

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 119-136

الهام فرهادی؛ جهانفر دانشیان؛ آیدین حمیدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی