نویسنده = مجیدی دیزج، حسن
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی و مصرف کود نیتروژن بر بنیه بذر لوبیا قرمز

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

آرش محمدزاده؛ حسن مجیدی دیزج؛ ناصر مجنون حسینی؛ مریم غفاری؛ محمد مددی زاده؛ مسعود سجادیان؛ احسان خدا رضایی