نویسنده = لطفی فر، امید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنش شوری و خشکی ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ی علف هرز خردل وحشی (arvensis Sinapis

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-108

امید لطفی فر؛ ایرج اله دادی؛ اسکندر زند؛ غلام عباس اکبری؛ سمانه متقی


2. بررسی ظهور گیاهچه بذرهای حاصل از دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره )Brassica napus L.( کلزا ار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-105

امید لطفی فر؛ غلامعلی اکبری؛ سمانه متقی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید احمد سادات نوری؛ احمدرضا گل پرور


3. بررسی توزیع ابعاد بذر دورگ های آفتابگردان (.L annuus Helianthus (بوسیله مدلهای نرمال، لگ نرمال و ویبال

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 46-65

حسین اورکی؛ ایرج اله دادی؛ فتانه پرهیزکار خاجانی؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی