نویسنده = سیادت، سید عطاءاالله
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسمو و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-114

فاطمه سادات علایی طباطبایی؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت االله فتحی؛ سید عطاءاالله سیادت