نویسنده = ایران نژاد، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برخی تنظیم کننده‌های رشد بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 185-192

غزاله صفاری؛ ایرج اله دادی؛ سید محمد جواد آروین؛ حمید ایران نژاد؛ غلامعلی اکبری؛ ابوذر نعمتی قاسم آبادی