نویسنده = شیرانی راد، امیر حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظهور گیاهچه بذرهای حاصل از دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره )Brassica napus L.( کلزا ار

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-105

امید لطفی فر؛ غلامعلی اکبری؛ سمانه متقی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید احمد سادات نوری؛ احمدرضا گل پرور