نویسنده = محمدیان، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع جوانه‎زنی بذر ارقام و ژنوتیپ‎های چغندرقند تحت تنش گرمائی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-149

نیلوفر یزدانی؛ رحیم محمدیان؛ اسلام مجیدی هروان؛ محسن آقائی زاده کماکلی