نویسنده = رضوانی، عنایت
تعداد مقالات: 1
1. اثر روند تحمل به خشکیدگی بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت (Zea mays L.)هیبرید

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-63

عنایت رضوانی؛ فرشید قادری فر؛ آیدین حمیدی؛ الیاس سلطانی