نویسنده = طهماسبی، پژمان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-183

وفا طرفی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ کرامت الله سعیدی؛ محسن مبینی دهکردی؛ پژمان طهماسبی


2. بررسی برهمکنش سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذر لاله واژگون Fritillaria imperialis

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-266

زینب آقابابانژاد؛ علی عباسی سورکی؛ پژمان طهماسبی