نویسنده = آقابابانژاد، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برهمکنش سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر شکست خواب و جوانه‌زنی بذر لاله واژگون Fritillaria imperialis

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-266

زینب آقابابانژاد؛ علی عباسی سورکی؛ پژمان طهماسبی