راهنمای نویسندگان

به نام خدا

راهنمای تهیه مقاله برای "نشریه علوم و فناوری بذر ایران"

"نشریه علوم و فناوری بذر ایران" مقاله های تحقیقی تهیه شده در زمینه علوم و فناوری بذر شامل فیزیولوژی، اکولوژی، تکنولوژی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، سلامت بذر گیاهان و رشته های مرتبط با این علوم را که به زبان فارسی نوشته شده و به هیچ نشریه ­ای جهت چاپ ارسال نشده و قبلاً نیز در هیچ نشریه ای انتشار نیافته باشند، با رعایت نکات زیر جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

 

 

روش نگارش

مقاله باید در ابعاد A4))، با فاصله سطور 5/1 (1.5 lines) و رعایت سه سانتیمتر حاشیه در چهار طرف به صورت تک ستونی تایپ شده باشد.

- اسامی علمی(انگلیسی) بایستی به صورت خوابیده (ایتالیک) در پرانتز نوشته شوند.

  • · - اسامی نگارنده(گان) مرجع در متن، بعد از فارسی آن، با ذکر تاریخ میلادی، به انگلیسی در پرانتز قید می‌شود (برای جزئیات به قسمت منابع مورد استفاده همین راهنما مراجعه شود).

- تا حد امکان از نوشتن پاورقی اجتناب شود. 

- قبل از نقطه (.) و کاما (،) گذاشتن فاصله لازم نیست، ولی بعد از آن ها، درج یک فاصله لازم است و باید رعایت شود.

- مقاله حداکثر در 15 صفحه تنظیم شود.

 

- نوع قلم فارسی: BZar 12 و نوع قلم انگلیسی:
 Times New Roman 10 انتخاب شود.

ترتیب بخش‌ها

بخش های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از:

1- عنوان

6- نتایج و بحث

2- چکیده

7- سپاسگزاری

3- واژه های کلیدی

8- منابع مورد استفاده

4- مقدمه

9- چکیده انگلیسی

5- مواد و روش ها

 

 

برگ شناسه

از درج اسامی نگارنده‌(گان) در بالای صفحه اول مقاله اجتناب شود. عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی و سمت نگارنده(گان)، نام دانشگاه و مؤسسه پژوهشی که نگارنده(گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند، آدرس نگارنده(گان) و اسم و مشخصات نگارنده مسئول مکاتبات (به هر دو زبان فارسی و انگلیسی)، در یک صفحه جداگانه (برگ شناسه) تایپ شده و همراه با چهار نسخه مقاله ارسال شود.

* نگارنده مسئول مکاتبات باید فرم نعهدنامه نگارنده (گان)را تکمیل و پس از امضای همه نگارندگان، به  همراه مقاله ارسال کند. (لینک دانلود فرم تعهدنامه نگارنده(گان))


* نگارنده مسئول مکاتبات باید فرم تعارض منافع نویسندگان را تکمیل و  از طرف همه نگارنده(گان) به همراه مقاله ارسال کند. (لینک دانلود فرم تعارض منافع)

· نگارنده مسئول مکاتبات به شرح ذیل، موظف به ارائه گواهی همانندجویی، هنگام ارسال مقاله است:

گواهی همانندجویی: با عنایت به لزوم رعایت اخلاق علمی و امانتداری در فعالیت های پژوهشی و حفظ حقوق مربوط به تولیدات علمی پژوهشگران و نیز با توجه به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، نگارنده مسئول مقاله، ملزم به اخذ گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود از سامانه همانندجو، از طریق بارگذاری کل مقاله (به جز فهرست منابع) می با شد. نگارنده محترم، می بایست گواهی مذکور را هنگام ارسال مقاله در سایت نشریه، در زیر بخش فرم کپی رایت بارگذاری نماید. بدیهی است عدم ارائه گواهی همانندجویی یا هم پوشانی زیاد، موجب حذف مقاله از فرآیند بررسی و پذیرش مقاله شده و مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به طور کامل بر عهده نگارنده مسئول مقاله است. لازم به ذکر است هزینه همانندجویی بر عهده نگارنده می باشد.  ایمیل و شناسه مورد نیاز جهت اخذ گواهی به شرح ذیل است(لطفا به جای تایپ کردن آنها در سامانه همانندجویی، عینا کپی و پیست نمایید):

  • ایمیل: ijsst@areo.ir

    شناسه: SUKTEW

     توجه: حداکثر میزان همانندی قابل قبول برای کل مقاله (بجز فهرست منابع) 20 درصد خواهد بود. 

    هزینه پردازش مقاله:

  • بر اساس موافقت هیئت تحریریه نشریه و تصویب انجمن علمی بذر ایران(صاحب امتیاز نشریه) در تیرماه 1400، نشریه علوم و فناوری بذر ایران برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ 2,500,000 ریال(دویست و پنجاه هزار تومان) از طریق درگاه پرداخت آنلاین، بابت هزینه پردازش مقاله پرداخت نمایند. 

عنوان

عنوان باید فشرده و گویای محتوی مقاله باشد
و از 25 کلمه تجاوز نکند. ترجمه انگلیسی عنوان
(با حروف کوچک) نیز باید در زیر عنوان فارسی
نوشته شود.

چکیده

چکیده، باید فشرده ی گویایی از مقاله با تأکید بر هدف، مواد و روش  تحقیق و نتایج باشد و در
یک پاراگراف نوشته شده از دویست کلمه تجاوز نکند.

مقدمه

در این بخش پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش‌های اجرا شده قبلی (داخلی و خارجی) در زمینه مورد بحث، هدف یا اهداف آزمایش باید به طور واضح اعلام شود.

 

 

مواد و روش‌ها

در این قسمت باید مواد، طرح آزمایشی و
روش های مورد استفاده به طور کامل بیان شود. ولی در عین حال نیازی به شرح کامل روش های اقتباس شده نبوده و ذکر اصول و مأخذ کافی است.

نتایج و بحث

نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار در این قسمت ارائه می شود. مضمون جدول ها به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار شود. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون ها و متن جدول تشکیل می شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول متمایز می شود. هم چنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر
متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می شود.

در صورت لزوم می توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. عنوان جدول در بالای کادر جدول درج شده و پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می شود. در متن جدول تا حد امکان نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده کرد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد مشترک باشند می‎توان واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر نمود. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می‎شوند و ارتباط آنها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص می گردد. نتایج تجزیه‎های آماری باید به یکی از روش های علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی دار شده باشد در سطوح 5 و 1 درصد به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتی که اختلاف معنی دار نباشد با علامت "ns" مشخص گردد. برای اینکه جدول های مربوط به نتایج برای خوانندگان غیر فارسی زبان نیز قابل استفاده باشد، عنوان و شماره جدول، متن جدول، سرستون ها و کلیه علائم و توضیحات پای جدول باید به انگلیسی ترجمه شده و در زیر شرح فارسی آن نوشته شود. تاریخ های مورد اشاره در متن جدول از تاریخ هجری خورشیدی به میلادی تبدیل و در جدول ارائه شود. طبعاً اعداد متن جدول نیز باید به انگلیسی نوشته شده و کلیه مندرجات جدول از چپ به راست تنظیم شود.

در خصوص رسم نمودارها: ترجیحاً از علائم ○□∆●■▲ به صورت توپر و توخالی استفاده شود.

کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج می شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می‎شود. عکس‎ها  باید به صورت سیاه و سفید تهیه شوند.. اعداد محورهای نمودارها نیز باید به انگلیسی نوشته شوند و ترجمه انگلیسی شرح شکل در زیر شرح فارسی آن درج شود.

مجددا یادآوری می‎شود کلیه جدول ها و شکل ها بایستی دو زبانه بوده و اعداد متن و محورهای آنها به انگلیسی نوشته ‎شوند.

در این قسمت نتایج حاصل، مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفته و با توجه به هدف تحقیق و کارهای پژوهشی انجام شده دیگران، بحث و نتیجه گیری به عمل می‌آید.

سپاسگزاری

در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم
می شود، می‎توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نموده ویا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته اند، سپاسگزاری نمود.

 

 

منابع مورد استفاده

ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می شود. طرز نوشتن ارجاع در متن به این ترتیب خواهد بود
که ابتدا باید پس از اتمام دستنوشت نشریه، فهرست منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبا تنظیم شود و سپس منبع مورد نظر که مطلب به آن ارجاع داده می‎شود، در پایان جمله در داخل پرانتز به انگلیسی (برای منابع داخلی و خارجی) گذاشته شود. مراجعی که دو نویسنده دارند، اسم هر دو نویسنده و مراجعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن "et al.," (با حروف خوابیده) و تاریخ استفاده می‌شود. مثال (در مورد منابع فارسی):

 ......... نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Ahmadvand and Koocheki, 1998)

مثال ( در مورد منابع انگلیسی):

............ نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Brown et al., 1997)

در مواردی که جمله با اسم نویسنده شروع می‎شود به این ترتیب عمل می‎شود که ابتدا اسم نویسنده به فارسی و سپس همان اسم و سال انتشار به ترتیب به انگلیسی در داخل پرانتز نوشته می‎شود. مثال (در مورد منابع فارسی):

احمدوند و کوچکی (Ahmadvand and Koocheki, 1998) گزارش نمودند که ............

مثال ( در مورد منابع انگلیسی):

براون و همکاران(Brown et al., 1997) گزارش نمودند که .........

فهرست منابع مورد استفاده در آخر به صورت پیوسته و کلیه آنها به زبان انگلیسی(برای منابع فارسی و انگلیسی) تنظیم می‌شود. منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) زیر هم آورده می‌شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن ها
بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a،b  و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می شوند. در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل نشریه، شماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد. در مورد مقاله یا کتاب هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اوّل اسم اوّلین نویسنده و سپس اوّل اسم دوّمین و ... نویسنده و پس از آن نام خانوادگی آن ها ذکر می‌شود.

در مورد مقاله ای که از یک مجموعه استخراج شده است، بعد از ذکر نام نگارنده(گان) و سال انتشار کتاب عنوان مقاله نوشته می شود و پس از قرار دادن یک نقطه و حرف "ص" یا "PP" شماره صفحه های آغاز و پایان آن قسمت با خط فاصله میان این دو، یک نقطه گذاشته می شود. سپس با نوشتن عبارت "زیر نظر" و گذاشتن دو نقطه، نام ویراستار(ان) کتاب، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ خواهد آمد. در منابع مشابه خارجی به جای "زیر نظر": فقط "in" نوشته شده و "Eds." مخفف "Editors" آورده می‌شود.

در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه "بی نام" و در مرجع خارجی کلمه "Anonymous" ذکر خواهد شد.

مرجع یا مراجعی که ترجمه باشند، در فهرست منابع بایستی ابتدا نام نویسنده(گان) کتاب اصلی، عنوان مشخصات فارسی آن (به زبان انگلیسی) و سپس
نام مترجم (مترجمان) ذکر شود.

مثال‌ها:

مقالات در نشریه‌های  علمی استاندارد

(Article in Standard Journals)    

Powell, A.A., and S. Matthews, 1984. Prediction of the storage potential of onion storage under commercial storage conditions. Seed Sci. Technol. 12: 641-647.

 

Maguire , J.D. 1962. Speed of germination , aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigour. Crop Sci. 2: 176-177.

Jayas, D.S., S. Sokhansanj and N.D.G. White, 1989. Bulk density and porosity of two canola species. Trans. ASAE. 32: 291-294.

مقالات در نشریات ادواری

 (Article in Serial Publications)

Turner, N.C., S.L. Davis, J.A. Plummer and K.H.M. Siddique. 2005. Seed filling in grain legumes under deficits, with emphasis on chickpeas. Adv. Agron. 87:211–250.

مقالات در نشریات غیر انگلیسی با چکیده انگلیسی

(Article not in English with English abstract)     :

Hamidi, A., D. Roodi, V. Asgari, and S. Hajilooi. 2009. Study on applicability of controlled deterioration vigour test for evaluation of seed vigour and field performance of three oil-seed rape(Brassica napus L.) cultivars. (In Persian, with English Abstract.) Seed Plant 24: 677-705

 

مقالات در نشریات ترویجی  (Magazin Article)  

Davenport, C.H. 1981. Sowing the seeds. Barron’s. 2 March, p. 10.

 

Mulvaney, D.L., and L. Paul. 1984. Rotating crops and tillage. Crops Soils 36(7):18–19.

کتاب ( :Bookشامل: بولتن ها، گزارش‌ها، کا رهای چند جلدی و سری‌ها):

Brown, J. 1966. Soils of the OkpilakRiver region, Alaska. CRREL Res. Rep. 188. U.S. Army Cold Reg. Res. Eng. Lab, Hanover, NH.

 

Budavari, S. (ed.) 1996. The Merck index. 12th ed. Merck Publ. Group, Rahway, NJ. California Certified Organic Farmers. 1995. California Certified Organic Farmers certification handbook. CCOF, Santa Cruz.

 

Chemical Abstracts Service. 1989. Chemical Abstracts Service source index: 1907–1984 cumulative, plus annual supplements. Chem. Abstr. Serv., Columbus, OH.

 

Doty, W.T., M. Amacher, and D.E. Baker. 1982. Manual of methods: Soil and environmental chemistry laboratory. Rep. 121. Dep. of Agronomy, Pennsylvania State Univ.,

University Park.

 

Dzombak, D.A., and F.M.M. Morel. 1990. Surface complexation modeling: Hydrous ferric oxide. John Wiley & Sons, New York.

 

Fehr, W.R., and C.E. Caviness. 1977. Stages of soybean development. Spec. Rep. 80. Iowa Agric. Home Econ. Exp. Stn., Iowa State Univ., Ames.

 

Food and Agricultural Organization. 1994. Production and trade yearbook, 1993. FAO, Rome.

 

Goering, H.K., and P.J. Van Soest. 1971. Forage fiber analysis (apparatus, reagents, procedures, and some applications). Agric. Handb. 379. U.S. Gov. Print. Office,

Washington, DC.

 

Soil Survey Staff. 1975. Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. USDA-SCS Agric. Handb. 436. U.S. Gov. Print. Office,

Washington, DC.

 

Southern Cooperative Series. 1983. Reference soil test methods for the southern region of the United States. S. Coop. Ser. Bull. 289. Georgia Agric. Exp. Stn., Athens, GA.

 

Steel, R.G.D., and J.H. Torrie. 1980. Principles and procedures of statistics: A biometrical approach. 2nd ed. McGraw-Hill, New York.

 

Taylor, B.N. 1995. Guide for the use of the International System of Units (SI). NIST Spec. Publ. 811. U.S. Gov. Print. Office, Washington, DC.

 

USEPA. 1981. Process design manual for land treatment of municipal wastewater. USEPA Rep. 625/1-77-008 (COE EM1110-1-501). U.S. Gov. Print. Office, Washington, DC.

 

Westerman, R.L. (ed.) 1990. Soil testing and plant analysis. 3rd ed. SSSA Book Ser. 3. SSSA, Madison, WI.

 

 

فصلی از یک کتاب ( Chapter in a Book)  :

Achorn, F.P., and H.L. Balay. 1985. Developments in potassium fertilizer technology. p. 49–66. In R.D. Munson (ed.) Potassium in agriculture. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI.

 

Wych, R.D. 1988.Production of hybrid seed corn. p. 565-605.In G.F. Sprague and J.W. Dudley(ed.) Corn and corn inprovment .3rded., Agron. Monogr.18 .ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI, U.S.A.

 

TeKrony, D.M., D.B., Egli and G.M. White 1987. Seed Production and technology. p. 295-353. In J.R. Wilcox (ed.) Soybeans: Improvement, Production and Uses. Agron. Monogr. 16. ASA, Madison, WI.

 

 

Gardner, W.H. 1986. Water content. p. 493–544. In A. Klute (ed.) Methods of soil analysis.

Part 1. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.

 

مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها و کارگاه‌های آموزشی

(Conferences, Symposiums, and Workshops Proceedings)

Bailey, S.W. (ed.) 1976. Proc. Int. Clay Conf., Mexico City. 16–23 July 1975. Applied Publ., Ltd., Wilmette, IL. USA.

 

فصلی از یک  جلد مجموعه مقالات

 (Chapter in a Proceeding Volume)  

Dolstra, O., M.A. Jongmans, and A.W. de Jong. 1987. Genetic variation for digestibility of cell-wall constituents in the stalks and its relation to feeding value and various stalk traits in maize (Zea mays L.). p. 394–402. In Proc. Conger. Maize and Sorghum. Section of EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding), 14th, Nitra, Czechoslovakia. 7–11 Sept. 1987. PUDOC, Wageningen, the

Netherlands.

 

Harris, W.F., R.A. Goldstein, and G.S. Henderson. 1973. Analysis of forest biomass pools, annual production, and turnover of biomass for a mixed deciduous forest watershed. p. 41–61. In H.E. Young (ed.) Proc. Working Group Party on Forest Biomass of IUFRO, Nancy, France. 25–29 June 1973. Univ. of Maine Press, Orono.

 

Power, J.F., and V.O. Biederbeck. 1991. Role of cover crops in integrated crop production Systems. p. 167–174. In W.L. Hargrove (ed.) Cover crops for clean water. Proc. Int. Conf., Jackson, TN. 9–11 Apr. 1991. Soil and Water Conserve. Soc., Ankeny, IA.

 

پایان نامه/ رساله    (Thesis/Dissertation)

Kirkegaard, J.A. 1990. Effect of compaction on the growth of pigeonpea on clay soils. Ph.D. Thesis. Univ. of Queensland, St Lucia, QLD, Australia.

 

 

چکیده مقالات (Abstracts) :

Caldwell, B.A. 1997. Fatty acid esterase activity in forest soils and ectomycorrhizal mat

Communities. p. 223. In 1997 Agronomy abstracts. ASA, Madison, WI. USA.

 

Krishnamurti, G.S.R., and P.M. Huang. 1991. The role of Al in Fe (II) transformation. p. 96. In Abstracts, Annu. Meet., Clay Minerals Society, Houston, TX. 5–10 Oct. 1991.

Clay Miner. Soc., Houston.

 

نرم افزار و منابع مربوط به نرم افزار

(Software and Software publications)  :

SAS Institute. 1994. The SAS system for Windows. Release 6.10. SAS Inst., Cary, NC. USA.

 

متفرقه (Miscellaneous) :

مقاله در دائرة المعارف   (Encyclopedia article)

Salisbury, F.B. 1981. Response to photoperiod. p. 135–167. In O.L. Lange et al. (ed.) Physiological plant ecology: I. Responses to the physical environment. Encyclopedia of plant physiology. Vol. 12A. Springer-Verlag, Berlin. Germany.

 

 

حقوق مالکیت معنوی  (Patent and Plant Patent)

Dudeck, A.E. 1995. Bermudagrass plant ‘FHB-135’. U.S. Plant Patent 9030. Date issued: 3 January.

 

Titcomb, S.T., and A.A. Juers. 1976. Reduced calorie bread and method of making same.

U.S. Patent 3 979 523. Date issued: 7 September.

 

گزارش فنی مقایسه عملکرد ارقام

 (Performance and Variety Test)

Schapaugh, W.T., and K.L. Roozeboom. 1993. 1992 Kansas performance tests with soybean Varieties. Agric. Exp. Stn. Rep. Prog. 673. Kansas State Univ., Manhattan, KS.

 

Wilcox, J.R. (ed.) 1997. The uniform soybean tests, northern states: 1997. USDA-ARS,

West Lafayette, IN. USA.

 

استاندارد )(Standard:

American Society of Agricultural Engineers. 1993. Manure production characteristics. Engineering Practice Subcommittee, ASAE Agric. Sanit. Waste Manage. Comm. ASAE Standard D384.1. ASAE, St. Joseph, MI.

 

نشریات اینتر نتی  (Online-only publication):

      USDA-National Agricultural Statistics Service. 2000. Published estimates data base

(PEDB) [Online]. Available at www.nass.usda.gov:81/ipedb/ (accessed 15 May 2001; verified 24 Aug. 2001). USDA-NASS, Washington, DC. USA.

 

Wear, D. 2000. Research projects, Southern Forest Resource Assessment Consortium [Online]. Available at www.rtp.srs.fs.fed.us/ econ/research/sofac/projects.htm (modified 13 Mar. 2000; accessed 8 July 2000; verified 22 May 2001). USDAForest Serv., Research Triangle Park, NC. USA.

 

مقالات در نشریه های اینتر نتی

 (Online-only journal article):

Doerge, T.A. 2002. Variable-rate nitrogen management creates opportunities and challenges for corn producers [Online]. Available at www. Plant management network.

org/cm/. Crop Manage. doi:10.1094/cm-2002-0905-01-RS.

 

Kampf. S.K., M. Salazar, and S.W. Tyler. 2002. Preliminary investigations of effluent drainage from mining heap leach facilities [Online]. Available at www.vadozezonejournal. org. Vadose Zone J. 1:186–196.

 

Zhang, Q., L.C. Davis, and L.E. Erickson. 1998. Effect of vegetation on transport of groundwater and nonaqueous-phase liquid contaminants [Online]. Available at www.engg.ksu.edu/HSRC/JHSR/. J. Hazard. Subst. Res. 1: Article 8.

لوح فشرده (CD-ROM)

Fehmi, J.S., J.M. Krupinsky, D.L. Tanaka, S.D. Merrill, J.R. Hendrickson, R.E. Ries, M.A. Liebig, and J.D. Hanson. 2001. A crop sequence calculator for designing dynamic cropping systems: A product to translate science into practice. In Annual meetings abstracts [CD-ROM]. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI.

چکیده انگلیسی Abstract

چکیده انگلیسی مقاله باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد. از درج اسامی نگارنده‌(گان) دربالای صفحه چکبده انگلیسی نیز اجتناب شود.

 

سایر نکات

- نگارندگان مسئول مطالبی هستند که در مقاله های خود بیان می‌کنند.

- گروه دبیران از پذیرش مقاله هایی که قبلاً
به صورت تک نگاشت در سایر مجلات چاپ و منتشر شده‌اند، معذور است. بدیهی است مقاله های
 ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط خلاصه آن ها چاپ و
منتشر شده باشد، مستثنی هستند.

- گروه دبیران حق قبول، رد و ویرایش مقاله ها را در هر مرحله‌ای دارد.

- مقاله های رسیده توسط گروه دبیران نشریه با همکاری متخصصان و افراد صاحب نظر، داوری شده و در صورت تأیید، با رعایت نوبت به چاپ خواهند رسید.

- مقاله های پذیرفته نشده، برگشت داده نخواهند شد.

* توجه: مقالاتی که بر اساس راهنمای تهیه مقاله برای نشریه علوم و فناوری بذر ایران تهیه نشده و
با مندرجات این راهنما مطابقت نداشته باشند،
مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.