داوران

فهرست داوران سال 1399 نشریه

ضمن تشکر از زحمات مجموعه داوران محترم و متخصصی که سهم بزرگی در ارزیابی و ارتقای سطح علمی مقالات نشریه علوم و فناوری بذر ایران دارند، به شرح ذیل اسامی آن دسته از داوران محترم که در مقالات سال 1400با نشریه همکاری داشته اند، درج می گردد:

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

استان یا شهر/کشور

لینک Publons

 دکتر ابراهیم خلیلوند بهروزیار

 استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه زراعت و اصلاح نباتات

 تبریز/ایران

Publons

 دکتر احسان نعمت اللهی

 هیئت علمی پژوهش

 موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوی

مشهد/ایران

Publons

 دکتر بیتا اسکویی

 استادیار پژوهش

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج، ایران.

کرج/ایران

Publons

 دکتر معصومه عامریان

 استادیار

 گــروه مهندســی تولیــد و ژنتیــک گیاهــی دانشــگاه رازی

کرمانشاه/ایران

Publons

 دکتر پرویز رضوانی مقدم

 استاد

 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد/ایران

Publons

 دکتر علیرضا پیرزاد

 استاد

 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

آذربایجان غربی/ایران

Publons

 دکتر سید امیر موسوی

 استادیار

 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

خوزستان/ایران

Publons

 دکتر حمیدرضا بلوچی

 استاد

 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد/ایران

Publons

 دکتر حامد امیری

 استادیار

 دانشگاه پیام نور دلفان

لرستان/ایران

Publons

 دکتر آیدین حمیدی

 دانشیار پژوهش

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

کرج/ایران

Publons

 دکتر محمد کاظم سوری

 استادیار

 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

تهران/ایران

Publons

 دکتر حامد کاوه

 استادیار

 پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

خراسان جنوبی/ایران

Publons

 دکتر حمیدرضا عیسوند

 دانشیار

 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه لرستان

خرم آباد/ ایران

Publons

 دکتر محمود خرّمی وفا

 دانشیار

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

کرمانشاه/ایران

Publons

 دکتر مریم شهبازی

 دانشیار

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی گرگان

گرگان/ایران

Publons

 دکتر حیدر مفتاحی زاده

 استادیار

 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی اردکان

یزد/ایران

Publons

 دکتر رضا توکل افشاری

 استاد

 گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد/ایران

Publons

 دکتر زینب چقاکبودی

 استادیار

 دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

کرمانشاه/ایران

Publons

 دکتر رضا معالی امیری

 استاد

 دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

تهران/ایران

Publons

 دکتر سمر خیامیم

 استادیار پژوهش

 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

کرج/ایران

Publons

 دکتر شاداب فرامرزی

 استادیار

 دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

کرمانشاه/ایران

Publons

 دکتر علی سپهری

 دانشیار

 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا

همدان/ایران

Publons

 دکتر علی شایان فر

استادیار

 سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

استان البرز/ایران

Publons

 دکتر قاسم پرمون

 دانش آموخته دکتری

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل/ایران

Publons

 مهندس ماهیار عابدی

 پژوهشگر

 موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

استان البرز/ایران

Publons

 دکتر یاسین نوروزی

 دانش آموخته دکتری

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

کرمانشاه/ایران

Publons

 دکتر نورعلی ساجدی

 دانشیار

 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

استان مرکزی/ایران

Publons

 دکتر هادی سالک معراجی

 استادیار

 دانشگاه فنی و حرفه ای

تهران/ایران

Publons

 دکتر عباس ده شیری

 استادیار پژوهش

 سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

کرج/ایران

 

دکتر احمد زارع

استادیار

 دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان/ایران

 

دکتر امید انصاری

هیئت علمی

 شرکت تولید بذر کشت گستر

 مرودشت/ایران

 

 دکتر فرشید حسنی

 استادیار

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

کرج/ایران

 

 دکتر نسرین افتخاری نسب

 کارشناس

 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

کرمانشاه/ایران

 

 دکتر سید محمد سیدی

 هیئت علمی پژوهش

 بخش تحقیق و توسعه، موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوی

خراسان رضوی/ایران

 

مهندس الهام نوذرپور

دانشجوی دکتری

 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

شیراز/ایران