درباره نشریه

نشریه علوم وفناوری بذر ایران با صاحب امتیازی انجمن علمی بذر ایران و با همکاری مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، نخستین نشریه علمی در حوزه تخصصی بذر است که از سال 1391 مبادرت به انتشار آخرین یافتههای علمی در این رشته علمی نموده است. این نشریه تا پایان سال 1398 به صورت دوفصلنامه منتشر میگردید؛ لیکن از ابتدای سال 1399 به صورت فصلنامه منتشر میشود.

 

نشریه علوم و فناوری بذر ایران مقالات خود را به صورت دسترسی آزاد تماممتن منتشر مینماید.

کلیه پژوهشگران، دانشجویان و متخصصین در زمینه علوم و فناوری بذر شامل فیزیولوژی، اکولوژی، تکنولوژی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی و سلامت بذر و نهال و اندام­های تکثیری گیاهان و دیگر زمینه­ های مرتبط، میتوانند مقالات علمی خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

علاقهمندان می­توانند مقالات خود را با رعایت شیوه نگارش نشریه در این سامانه بارگذاری نمایند.

 

 

 

 

صاحب امتیاز: انجمن علمی بذر ایران

دارای تفاهمنامه همکاری با مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ایران

مدیر مسئول: دکتر محمدحسن عصاره

سردبیر: دکتر رضا توکل افشاری

مدیر داخلی: دکتر آیدین حمیدی

مدیر اجرایی: مجید صمیمینژاد

دوره انتشار: فصلنامه

شاپای الکترونیکی: 2588-4638

شاپای چاپی: 2322-2646

زبان: فارسی با چکیده انگلیسی

نوع داوری: دوسو ناشناس

میانگین دریافت تا بررسی اوّلیه:2روز

میانگین مدت زمان داوری مقالات:3ماه

نرخ پذیرش مقالات: %39

هزینه انتشار: 1,500,000 ریال پس از پذیرش مقاله

دسترسی به محتوا: آزاد(تمام متن)

نمایه شده در ISC, CABI, Google Scholar, SID

حضور هیئت تحریریه و داوران در شبکه های اجتماعی علمی: Publons, Mendeley

ارتباط سریع از طریق:

پست الکترونیکی: ijsst@areeo.ac.ir 

شماره تماس: 09362648621