گزارش کارکرد سامانه
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 238
تعداد مقالات پذیرفته شده 135
درصد پذیرش 38
تعداد داوران 181

نشریه علوم و فناوری بذر ایران از سال 1391 به طور مشترک توسط انجمن علمی بذر ایران و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال منتشر می‌شود. این نشریه، بر اساس گواهی تعیین اعتبار علمی مصوب جلسه 1392/4/5 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است و از سال 1395 در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)  نمایه می‌شود.

  • هزینه انتشار: 150 هزار تومان
  • شماره حساب: 94332842 ( به نام انجمن علمی بذر ایران، نزد بانک تجارت شعبه بلوار دانش آموز کرج (کد شعبه:943))
شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1399 (بهار 1399) 

7. بررسی تاثیر اندازه های مختلف بذر ذرت هیبرید در زمان های مختلف کاشت بر کارایی ظهور گیاهچه در مزرعه

صفحه 83-97

عنایت رضوانی خورشیدی؛ فرشید حسنی؛ محمد رضا شیری؛ مهران شرفی زاده؛ عزیز مرادی؛ محمد رحمانی؛ آیدین حمیدی؛ مصطفی عربی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی بذر ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2322-2646
شاپا الکترونیکی
2588-4638