نویسنده = سعید جلالی هنرمند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر محلول پاشی برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر کمیت و کیفیت بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-86

علی جلیلیان؛ سمیرا عسگری؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمود خرمی وفا؛ عزیز مرادی


2. بررسی آزمون جوانه‏زنی استاندارد برای پیش‏بینی وضعیت سبز‏شدن گیاهچه‏های عدس (Lens culinaris L.) در مزرعه دیم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-225

ثمین لطفی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی