کلیدواژه‌ها = پتانسیل اسمزی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تیمارهای مختلف زیستی بر شاخص های جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

معصومه حسینی مقدم؛ علی مرادی؛ امین صالحی؛ رسول رضایی


2. نقش اکوفیزیولوژیکی موسیلاژ سطح بذر در جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia royleana) در شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-211

محمود رضا بهرامی؛ محمد خواجه حسینی؛ کامران داوری