نویسنده = همتی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ جمعیت عوامل قارچی در نمونه های بذری ارقام کلزای زمستانه

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 51-62

جواد زاد؛ سیامک رحمانپور؛ وحید رهجو؛ سعیده جعفرپور؛ پریسا همتی