نویسنده = راشد محصل، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 275-287

محمدرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمودرضا گلزاریان