نویسنده = زمانی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پوشش دار کردن بذر توتون بر جوانه زنی و ظهور گیاهچه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-140

حامد زمانی؛ حمید رضا مبصر؛ آیدین حمیدی؛ علیرضا دانشمند