نویسنده = علی مرادی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌‎زنی انیسون (Pimpinella anisum L.) توده فریدن تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ حمیدرضا بلوچی


2. بهبود کارآیی بذرهای زوال یافته کدوی پوست کاغذی با استفاده از پیش‌تیمار نیترو پروساید سدیم تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-81

حسین رضا روحی؛ علی مرادی؛ مریم ثمن؛ یاسین محمدی؛ علی رضا شاهبداغلو