نویسنده = امین صالحی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌‎زنی انیسون (Pimpinella anisum L.) توده فریدن تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ حمیدرضا بلوچی


2. پاسخ جوانه‎زنی و هدایت الکتریکی بذرهای حاصل از گیاه مادری سرخارگل (Echinacea purpurea) تحت تأثیر ترکیب‌های زیستی و تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-200

محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ مجید رجایی


3. تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی، فعالیت آنزیمی و شاخص‌های جوانه‌زنی بذر انیسون (Pimpinella anisun L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-115

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ یعقوب بهزادی