نویسنده = دیوسالار، مریم
تعداد مقالات: 2
1. اثر نوع بسته بندی بر بنیه بذرهای سه رقم کلزا انبار شده در استان قم

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-72

بیتا اسکویی؛ مریم دیوسالار؛ لیلا یاری؛ عباس زارعیان


2. تأثیر خسارت مکانیکی دستگاه بوجاری بر قابلیت جوانه زنی بذر سویای رقم کتول )X.P.D)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 57-63

مریم دیوسالار؛ بیتا اسکویی؛ شهلا هاشمی