نویسنده = ملکزاده شفارودی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-55

منصوره احمدی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ محمد کافی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید ملکزاده شفارودی