دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1399، صفحه 1-123 (زمستان 1399) 
بررسی تاثیر سطوح دما و رطوبت نسبی بر نگهداری بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.)

صفحه 75-88

10.22092/ijsst.2019.125932.1273

زینب سواعدی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سید عطا اله سیادت؛ امین لطفی جلال آبادی؛ سید امیر موسوی