کلیدواژه‌ها = پیری تسریع شده
تعداد مقالات: 8
2. تاثیر هورمون‌های گیاهی بر بهبود بذر زوال‌یافته طبیعی و مصنوعی گندم (Triticum aestivum ) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-100

راضیه سادات جهانمیر؛ رضا توکل افشاری؛ کاظم پوستینی


3. بررسی تأثیر فرآیند پس از برداشت بر کیفیت بذر دو رقم تجاری سویای ویلیامز و صبا(L17) در منطقه مغان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 271-288

آیدین حمیدی؛ حسین صادقی؛ حمیدرضا گازر؛ سامان شیدائی؛ بیتا اسکویی؛ حسن میوه چی؛ محمد نوری؛ شاپور علیزاده؛ صابر سیف امیری؛ لیلا زارع؛ اعظم دشتی


4. اثر آماده‌سازی بذر گندم با اسید جیبرلیک و براسینواستروئید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات فیزیولوژیک بذر در شرایط پیری تسریع شده

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-193

سعید موری؛ حمیدرضا عیسوند؛ احمد اسماعیلی؛ شهریار ساسانی


5. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت گیاه مادری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 219-233

حسین صادقی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی


7. بررسی پراکسیداسیون چربی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در بذر دو رقم سویا تحت تاثیر پیری تسریع شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-30

مهرناز مهرآور؛ آرین ساطعی؛ آیدین حمیدی؛ محمدرضا احمدی؛ معصومه صالحی