تعداد مقالات: 226
3. اثر تنش خشکی و مصرف کود نیتروژن بر بنیه بذر لوبیا قرمز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-13

آرش محمدزاده؛ حسن مجیدی دیزج؛ ناصر مجنون حسینی؛ مریم غفاری؛ محمد مددی زاده؛ مسعود سجادیان؛ احسان خدا رضایی


6. تاثیر آللوپاتیک درمنه کوهی ((Artemisia aucheri بر ظهور و بنیة گیاهچه و برخی خصوصیات مرتبط فستوکای پابلند (Festuca arundinaceae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-134

فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا یاری؛ یاسر قاسمی آریان؛ علی طویلی؛ حسین شکیب


7. تأثیر اندازه بذر بر درصد ظهور،استقرار گیاهچه و برخی خصوصیات کمّی گلرنگ درشرایط مزرعه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-7

بابک میرشکارنژاد؛ حسین صادقی؛ غلامعباس اکبری؛ فاطمه دوروشی


8. اثر تنش شوری و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgareL.) در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-127

سید محمدرضا احتشامی؛ زهرا امین دلدار؛ خداداد مصطفوی؛ محمد گلباشی؛ علی ایزدی دربندی؛ مهدی ضرابی


10. بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص های جوانه زنی و شکست خواب بذر گیاه مورد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7

مهدی آخوندی؛ مریم زارع حسن آبادی؛ محمد صادق امیری؛ سلیمه شبانی


11. اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و بنیه بذر پونه‌سای کرک ستاره‌ای(Nepeta asterotricha)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

مطهره اسفندیاری؛ محمد حسین حکیمی؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی


14. ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای مختلف شمشاد خزری برای حفاظت ex situ در بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ لیلا رسول زاده؛ محمود امیرخانی


15. اثر پرایمینگ بر بنیه بذر و گیاهچه دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

حسن اخگری؛ بهزاد کاویانی


16. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-17

سید جلال آذری؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ رضا توکل افشاری؛ جعفر نباتی


18. بررسی عملکرد و توزیع اندازه غده های بذری سیب زمینی تحت تاثیر روشهای مختلف تغذیه تکمیلی فسفره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

سمیرا کیانی هرچگانی؛ حمید محمدی؛ بابک درویشی


20. تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر گیاه گز خوانسار (adescendens Astracantha( جهت بهبود جوانه زنی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-161

روزبه فرهودی؛ مریم مکی زاده تفتی


21. بررسی پراکسیداسیون چربی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در بذر دو رقم سویا تحت تاثیر پیری تسریع شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-30

مهرناز مهرآور؛ آرین ساطعی؛ آیدین حمیدی؛ محمدرضا احمدی؛ معصومه صالحی


22. تأثیر اسموپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر ذرت دو رگ سینگل کراس 704

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-146

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ مهدی رمضانی


24. تأثیر برخی تنظیم کننده‌های رشد بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 185-192

غزاله صفاری؛ ایرج اله دادی؛ سید محمد جواد آروین؛ حمید ایران نژاد؛ غلامعلی اکبری؛ ابوذر نعمتی قاسم آبادی


25. اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-27

عباس زارعیان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ لیلا یاری؛ بیتا اسکویی