کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 10
1. تجزیه ارتباطی بین صفات جوانه‌زنی و نشانگرهای AFLP در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 113-130

حسین صبوری؛ شریفه محمد الق؛ عباس بیابانی؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری؛ مهناز کاتوزی؛ محبوبه نجار عجم؛ ماهم پیراسته؛ رسول خاتمی نژاد


2. تاثیر سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد ACC دآمیناز و اندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه در ارقام جو تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-112

میترا آزادیخواه؛ فاطمه جمالی؛ حمیدرضا نوریزدان؛ فرشته بیات


3. تغییرات کیفیت بذر ذرت (هیبرید KSC 704) در تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-160

مهدی احمدیوسفی؛ بهنام کامکار؛ جاوید قرخلو


4. بهبود کارآیی بذرهای زوال یافته کدوی پوست کاغذی با استفاده از پیش‌تیمار نیترو پروساید سدیم تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-81

حسین رضا روحی؛ علی مرادی؛ مریم ثمن؛ یاسین محمدی؛ علی رضا شاهبداغلو


6. تأثیر اسید سالیسیلیک و زوال بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات آنزیم‌های آنتی اکسیدانی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

رضا افروشه؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمدحسین قرینه


7. بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر بهبود جوانه‌زنی بذر چمن بومی چچم سخت (Lolium rigidum)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-76

سپیده مجرب؛ محمد مقدم؛ الهام سعیدی پویا؛ رسول نریمانی


9. اثر هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذرهای چندشکل تاج‌الملوک زینتی(Aquilegia chrysantha)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 123-134

فهیمه نبی؛ احمد اصغرزاده؛ ابراهیم گنجی؛ علیرضا باقری


10. بررسی نوع خواب بذر و مناسب‌ترین روش‌های شکستن آن در سه اکوتیپ گون مرتعی (Astragalus cyclophyllus)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 51-65

حمیدرضا عیسوند؛ اکرم رستمی پور؛ علی مرادی؛ محسن نصیری