کلیدواژه‌ها = بنیه بذر
تعداد مقالات: 21
1. تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی، فعالیت آنزیمی و شاخص‌های جوانه‌زنی بذر انیسون (Pimpinella anisun L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-115

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ یعقوب بهزادی


2. پاسخ جوانه‎زنی و هدایت الکتریکی بذرهای حاصل از گیاه مادری سرخارگل (Echinacea purpurea) تحت تأثیر ترکیب‌های زیستی و تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-200

محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ مجید رجایی


3. تأثیر تیمارهای مختلف زیستی بر شاخص های جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

معصومه حسینی مقدم؛ علی مرادی؛ امین صالحی؛ رسول رضایی


4. بهینه سازی روش‌های افزایش کارایی جوانه‌زنی و سبز شدن گیاه دارویی گل راعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-108

محمدرضا نعمتی خویی؛ علی عباسی سورکی؛ سینا فلاح


5. تأثیر دمای انبار برگسترش قارچ‌های بذرزاد و بنیه بذرجو (Hordeum vulgare L.) بعد از سه ماه انبارداری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24

لیلا یاری؛ شهلا هاشمی؛ عباس زارعیان


6. تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 243-256

محمد حسین شریعتمدازی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


7. تاثیر محلول پاشی اوره و عناصر ریزمغذی بر ویژگی های جوانه زنی، بنیه بذر و سبز شدن بذور تولیدی نخود (Cicer arietinum L.

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-66

هادی غلامی؛ مهدی پارسا؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید رضا خزاعی


10. بهبود جنبه‌های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-105

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید شاهنده


12. اثر تنش خشکی و مصرف کود نیتروژن بر بنیه بذر لوبیا قرمز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-13

آرش محمدزاده؛ حسن مجیدی دیزج؛ ناصر مجنون حسینی؛ مریم غفاری؛ محمد مددی زاده؛ مسعود سجادیان؛ احسان خدا رضایی


13. بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (.L sativa Nigella (در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-38

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید شاهنده


15. بررسی پراکسیداسیون چربی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در بذر دو رقم سویا تحت تاثیر پیری تسریع شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-30

مهرناز مهرآور؛ آرین ساطعی؛ آیدین حمیدی؛ محمدرضا احمدی؛ معصومه صالحی


16. اثر محیط پایه مادری بر تحمل به خشکی ارقام مختلف نخود در مرحله جوانه زنی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-52

سعیده ملکی فراهانی


17. تأثیر تیمارهای پرایمینگ بذر بر بهبود پارامترهای جوانهزنی نخودفرنگی (Pisum sativum L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-121

الهام یوسفی؛ سیف اله فلاح


18. بررسی اثر خشک کردن بذر به روش سیال سازی بر روی بنیه بذر دو رقم سویا با استفاده از آزمون سرما

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 219-228

ویکتوریا عسکری درمنکی؛ آیدین حمیدی؛ قاسم توحیدلو؛ حمیدرضا گازر


19. اثر تنش شوری و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgareL.) در مرحله جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-127

سید محمدرضا احتشامی؛ زهرا امین دلدار؛ خداداد مصطفوی؛ محمد گلباشی؛ علی ایزدی دربندی؛ مهدی ضرابی


20. واکنش ژنوتیپ های گلرنگ به تنش شوری از لحاظ صفات مرتبط با جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 212-222

مهدی پناهی؛ غلامعلی اکبری؛ جواد روستاخیز؛ محمد گلباشی


21. تأثیر کشت تأخیری گیاه مادری بر بنیه بذر برخی ارقام بهاره کلزا (.L napus Brassica (با آزمون جوانه زنی استاندارد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 147-160

سمانه متقی؛ سید مجید نجفی نوری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ آیدین حمیدی؛ فرشاد قوشچی