کلیدواژه‌ها = درصد جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر بیوپرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌‎زنی انیسون (Pimpinella anisum L.) توده فریدن تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ حمیدرضا بلوچی


2. بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذرکنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی با غنی‌سازی بذر با روی و بور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-126

سمیرا پارسایی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محمود عطارزاده


4. پاسخ جوانه‎زنی و هدایت الکتریکی بذرهای حاصل از گیاه مادری سرخارگل (Echinacea purpurea) تحت تأثیر ترکیب‌های زیستی و تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-200

محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ مجید رجایی


6. بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر (Firmiana simplex)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-179

سیما بادلی؛ حسین زارعی


7. اثرات دما و پتانسیل آب بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-22

رسول استادیان بیدگلی؛ حمیدرضا بلوچی؛ الیاس سلطانی؛ علی مرادی


8. مکان یابی ژن های کنترل کننده سرعت و درصد جوانه زنی در آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-22

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی


9. براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-180

الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی